رادین تخفیف مهر وطن

 • slider img
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
 • slider img
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
 • slider img
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
 • slider img
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
 • slider img
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
 • slider img
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer
  satisfied customer

مجموعه پزشکان و طرف قراردادهای شرکت رادین تخفیف    آخرین خبر ها    

01 دی ماه 1396
افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

امروز به عنوان اولین روز شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن می باشد.

20 آذر ماه 1396
تعیین تاریخ افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

بالاخره بعد از ماهها تلاش و پیگیر های لازم شرکت رادین تخفیف آماده شروع به کار، بصورت رسمی شد.

17 تیر ماه 1396
افتتاح دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف

دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف مهر وطن در تاریخ 17/04/1396 تکمیل و افتتاح شد.

16 خرداد ماه 1396
تعیین محل شرکت

با پیگیری های تیم پشتیبانی شرکت رادین تخفیف، امروز محل دفتر این شرکت انتخاب شد.